Corona

Corona
Corona2020-09-03T21:07:59+02:00

Per 1 juli mogen er bij kerkdiensten weer maximaal 100 aanwezigen zijn. We hebben een gebruiksplan opgesteld dat is goedgekeurd door de kerkenraad. Op basis daarvan kunnen we diensten organiseren tot maximaal 100 aanwezigen in de kerkzaal.

Hieronder willen we u graag informeren over de gang van zaken rondom de diensten de komende tijd. We beginnen met een samenvatting van de regels die gelden in de kerk. Deze regels zorgen ervoor dat iedereen veilig naar de kerk kan. Vervolgens een stukje over looproutes in de kerk en hoe coördinatoren hiervoor aanwijzingen geven. Daarna leggen we uit hoe we u en jou uitnodigen voor de diensten, zodat iedereen in elk geval eens in de 5 weken naar de kerk kan. We hopen dat we hiermee voldoende duidelijkheid geven. Elke dienst zullen er 5 coördinatoren aanwezig zijn die aanwijzingen geven en aan wie u vragen kunt stellen. Er mag crèche gehouden worden in de kerk, we onderzoeken nog of daar op dit moment al behoeft aan is en hoe we dat organiseren.

Ook houden we rekening met een (beperkt) aantal gasten

  • Wilt u zich als gast aanmelden voor 1 van onze diensten? Vul dan voor zaterdag 18.00 uur onderstaand formulier in. De commissie herstart neemt contact met u op en laat weten of er wel of geen plaats is. Kom dus niet zonder bevestiging.
    Aanmeld formulier invullen.

Belangrijk: Vanaf 5 juli zullen de diensten beginnen om 11.30 uur. Dit komt omdat stadsklooster ‘Mariken’ ook weer een ochtenddienst gaat beleggen van vanaf 5 juli, om 09.00 uur. Door alle regelgeving moet er minimaal 1,5 uur tussen de diensten zitten en na overleg bleek dit het beste tijdschema te zijn. Voorlopig houden we alleen de morgendienst.

Commissie Herstart