We hebben een gebruiksplan opgesteld dat is goedgekeurd door de kerkenraad.

Belangrijk: De diensten beginnen om 11.00 uur.  Voorlopig houden we alleen de morgendienst.

Gebruik kerkgebouw (per 1 mei 2021)

Zalen zijn te reserveren via de kosters (koster@CGKV-nijmegen.nl of 06- 39729600), voor bijvoorbeeld vergaderingen en (wijk)kringen, indien een online bijeenkomst niet mogelijk of haalbaar is. Om een idee te geven van de mogelijkheden is hieronder de maximale capaciteit per zaal weergegeven. Tijdens het gebruik van zalen dienen alle aanwezigen een vaste zitplaats te hebben.

 

Kerkzaal  Max 100 p (exclusief medewerkers tijdens erediensten, inclusief kinderen)

Zaal 3. Crèche/ Vergaderen Max 6 personen

Zaal 4. Consistorie/vergaderen   Max 6 personen

Zaal 5. Grote  zaal   Max 20 personen

Zaal 6. Jeugd-ruimte  Jeugd 12 personen Vergaderen 8 personen

Zaal 9. Zondag-school jongsten  Vergaderen: 4 personen (Zondagschool: 8 kinderen +2 leiders)

10. Zondag-school oudsten  Vergaderen: 4 personen (Zondagschool: 8 kinderen +2 leiders)

commissie Herstart

Samenvatting van de regels

Per 10-07-2021

Algemeen

 • Iedereen is welkom. We wijzen u wel op de voorschriften van het RIVM voor wat betreft kwetsbare groepen. Het is de eigen keuze van gemeenteleden of ze wel of niet fysiek in de diensten aanwezig willen zijn.
 • Wie naar de kerk wil mag geen verkoudheidsklachten, koorts of andere corona klachten hebben;
 • Er komen maximaal 100 mensen in een dienst (excl medewerkers)
 • Bij binnenkomst reinig je je handen;
 • De garderobe gebruiken we niet, je houdt je jas bij je;
 • Je houdt bij het lopen 1,5 m afstand van niet-huisgenoten;
 • Ook bij het zitten geldt de 1,5 m regel tussen jou en niet-huisgenoten. Dat zijn 3 lege stoelen naast je. Je mag naast je huisgenoten zitten;
 • Om voldoende afstand te houden tot de mensen die voor of achter je zitten slaan we steeds een rij over. Die zijn geblokkeerd;
 • Blijf niet napraten in het gebouw of in groepen op het plein;
 • Elke dienst zal er een  coördinator aanwezig zijn die aanwijzingen geven en aan wie u vragen kunt stellen;
 • Kom op tijd (minimaal 10 minuten voor aanvang van de dienst), zodat er genoeg tijd is om iedereen een plekje te geven. Volg de aanwijzingen van de vrijwilliger.