We hebben een gebruiksplan opgesteld dat is goedgekeurd door de kerkenraad.

Belangrijk: De diensten beginnen om 11.00 uur.  Voorlopig houden we alleen de morgendienst.

Commissie Herstart

Samenvatting van de regels

Per 1-10-2020

Algemeen

 • Iedereen is welkom. We wijzen u wel op de voorschriften van het RIVM voor wat betreft kwetsbare groepen. Het is de eigen keuze van gemeenteleden of ze wel of niet fysiek in de diensten aanwezig willen zijn.
 • Wie naar de kerk wil mag geen verkoudheidsklachten, koorts of andere corona klachten hebben;
 • Er komen maximaal 10 mensen in de kerkzaal;
 • Bij binnenkomst reinig je je handen;
 • In de gangen graag een mondkapje op, als je op de plaats zit, mag hij af.
 • De garderobe gebruiken we niet, je houdt je jas bij je;
 • Je houdt bij het lopen 1,5 m afstand van niet-huisgenoten;
 • Door de loopaanwijzingen te volgen kun je de kerk veilig in en uit. Je komt niet te dicht bij anderen;
 • Ook bij het zitten geldt de 1,5 m regel tussen jou en niet-huisgenoten. Dat zijn 3 lege stoelen naast je. Je mag naast je huisgenoten zitten;
 • Om voldoende afstand te houden tot de mensen die voor of achter je zitten slaan we steeds een rij over. Die zijn geblokkeerd;
 • Op dit moment is er geen samenzang mogelijk tijdens de eredienst. Er zal gezongen worden door maximaal 5 zangers voorin de kerk.
 • Probeer toiletbezoek te vermijden, ga dus zoveel mogelijk thuis naar het toilet;
 • Blijf niet napraten in het gebouw of in groepen op het plein;
 • Elke dienst zal er een  coördinator aanwezig zijn die aanwijzingen geven en aan wie u vragen kunt stellen;
 • Op dit moment is er geen creche;
 • Vanaf 5 oktober is er geen zondagschool.

Loop routes

Hieronder ziet u een plattegrond van ons kerkgebouw. We proberen zo min mogelijk loopverkeer in de kerk te hebben. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we looproutes ingesteld:

Kom op tijd (minimaal 10 minuten voor aanvang van de dienst), zodat er genoeg tijd is om iedereen een plekje te geven. Kom je op het kerkplein dan ga je naar één van de coördinatoren, herkenbaar aan het hesje. Die stelt je de vraag: heb je gezondheidsklachten? Ook vraagt de coördinator in welk gedeelte van de kerkzaal je wilt zitten. Wil je links zitten dan ga je via de hoofdingang. Wil je rechts zitten dan ga je via de Bosingang. Volg de aanwijzingen van de vrijwilliger.
Er zijn drie ingangen naar de kerk en 3 vakken in de kerk waar je kunt zitten. Zie de figuur. De looproutes zijn als volgt:

 • Kom je via de hoofdingang? Je reinigt je handen. Dan word je via de garderobe naar het linker vak in de kerkzaal geleid. Je betreedt het vak vanaf het linker pad. Het vak wordt van achteren naar voren gevuld (1 ,2…5) Het middenpad wordt niet gebruikt.
 • Kom je via de Bosingang? Je reinigt je handen. Dan word je geleid naar het rechter vak in de kerkzaal (als je loopt dus links) Je loopt langs de achterwand en dan langs de zijmuur naar voren. Het vak wordt van voren naar achteren gevuld (1 ,2…5) Het middenpad wordt niet gebruikt.
 • Kom je via de achteringang, bijvoorbeeld omdat je met de fiets komt? Je reinigt je handen. Dan loop je door de gang en gaat via de 2e deur de kerkzaal in (dus niet bij het orgel) en neemt plaats in het linker vak naast het liturgisch centrum. Het vak wordt van achteren naar voren gevuld (1, 2, 3)