Wat we geloven

God maakt de wereld; de mens kiest tegen zijn Schepper

God heeft de aarde geschapen, en de kroon op de schepping was de mens. Het bijzondere aan de mens is dat hij of zij geschapen is met een vrije wil. Dit in tegenstelling tot de dieren die alleen hun instinct hebben. Omdat de mens geschapen was met een vrije wil kon hij kiezen om verantwoordelijk te handelen en gehoorzaam te zijn aan God. Of hij kon juist tegen God kiezen. De eerste mensen kozen tegen God omdat ze niet tevreden waren met alles wat zo goed was geschapen. Doordat de mens tegen God koos ontstond er een verstoorde relatie tussen God en de mens. Omdat alle mensen zondigen kunnen wij die verstoorde relatie niet herstellen. God kan dat wel, en hij beloofde ook direct aan de eerste mensen dat hij daarvoor zou zorgen.

 Jezus betaalt voor ons

Omdat de mensen de regels hadden overtreden moest de mens gestraft worden: dat is gerechtigheid. Omdat God wilde dat het weer goed zou komen tussen Hem en de mensen moest de straf die wij verdiend hadden worden voldaan. Een mens kan dat niet uit zichzelf. Daarom kwam Jezus Christus naar de aarde. Dat herdenken we elk jaar met Kerst. Hij nam de straf die wij eigenlijk verdiend hadden over: dat is genade. Dat kon Hij doen omdat hij de Zoon van God is, Hij had nooit gezondigd. Het bewijs dat Jezus niet zo maar een goed mens is, maar echt de Zoon van God leverde Hij door te sterven aan het kruis om de straf te dragen en vervolgens uit de dood op te staan. Daarna ging Hij naar de hemel. Dat kan geen mens, dat kan alleen de Zoon van God.

Nieuw leven

Doordat Jezus voor onze zonden heeft betaald is er iets heel belangrijks veranderd. De mensen mogen weer bij God horen. Als teken daarvan én om nieuwe mensen van ons te maken beloofde Jezus dat de Heilige Geest zou komen. De Heilige Geest helpt ons en verandert ons zodat wij God lief willen hebben en ook van andere mensen willen houden. Deze vernieuwing gaat na de dood nog verder, het is dan niet afgelopen maar we mogen bij God in de hemel komen. Als mensen gaan geloven dat Jezus ook voor hen is gestorven betekent dit dat God hen heeft uitgekozen, en als je Jezus wilt volgen kies je ervoor om te leven zoals Hij dat wil.