N naar N (Niels naar Nijmegen)

Op 26 juni werd ds. C.C. (Niels) den Hertog bevestigd als predikant van de samenwerkingsgemeente CGKV van Nijmegen. Zijn vader hield eerst een preek, zijn schoonvader deed de bevestiging waarna hij zelf intrede deed. De beide preken gingen over het slot van Psalm 119.

Apeldoorn, Kornhorn

Wie is de nieuwe dienaar van het Woord van de Boskapel te Nijmegen waar christelijk-gereformeerden en vrijgemaakt gereformeerden al sinds 2010 samen gemeente zijn?

Niels is als oudste in een domineesgezin geboren. Doordat hij drie weken te vroeg is geboren, is hij net geen Groninger van geboorte. Op de valreep is hij in Apeldoorn ter wereld gekomen en niet in Kornhorn, waar kandidaat Gerard den Hertog als predikant werd bevestigd. De prille ouders zaten midden in een verhuizing, die vanwege de komst van de boreling een paar weken moest worden uitgesteld. De intrededienst eind oktober 1974 werd tevens een doopdienst. Daarmee kon Niels’ vader wel eens het record hebben van de kortste tijd tussen bevestiging en eerste bediening van de doop…

In het gezin van de nieuwe predikant van Kornhorn zijn nog een zoon (Wilke), een dochter (Nelske) en een zoon (Rein) geboren. Laatstgenoemde is als voormalig predikant van Zutphen een oude bekende van de classis Apeldoorn.

Studie

Niels studeerde in Apeldoorn en is daar in 1999 afgestudeerd op een onderzoek naar Dietrich Bonhoeffers theologische methode aan de hand van zijn Christologiecollege uit 1933. ‘De nauwe band tussen theologie en biografie die me bij Bonhoeffer treft,’ vertelt hij, ‘zie ik ook bij J. Koopmans, die leefde van 1905 tot 1945. Op dit moment ben ik in de afrondende fase van mijn proefschrift dat gaat over Koopmans en het (publiek) spreken van de kerk. Mijn interesse gaat dus uit naar de manier waarop Koopmans zich tijdens de bezetting mengde in het publieke debat. Een actueel thema, lijkt me.’

Gezin

In 1998 trouwde Niels met predikantsdochter Anneke van Atten, ook geboren in Apeldoorn. Anneke en Niels kregen drie kinderen: Rinske, Geerten en Krijn. De dochter gaat na de zomer naar de vierde klas van de middelbare school, Geerten naar de eerste en Krijn naar groep 8. Anneke werkt als psycholoog.

Boskoop, Surhuisterveen

Nijmegen is de derde gemeente voor Niels. Hij is begonnen in Boskoop, een boomkwekersdorp in het Groene Hart, met veel forensen, ‘een warme, fijne gemeente’ waar Niels en Anneke acht jaar zijn geweest.

Daarna kwam Surhuisterveen, waar ze negen jaar hebben gewoond. Dat was een heel andere gemeente. In Friesland heeft de ontkerkelijking veel minder ver doorgezet. ‘Het is in die context nog veel sociaal-wenselijker om kerkelijk betrokken te zijn. De kerk krijgt daardoor als vanzelf iets volkskerkelijks. Dat stelt voor andere vragen dan Boskoop, dat echt helemaal ‘westen’ is. Ook in Surhuisterveen heb ik met veel vreugde gewerkt.’

Nijmegen

Het nieuwe predikantsgezin van Nijmegen merkt dat het welkom is in de keizerstad. Natuurlijk is er nog het nodige onzeker, maar ze zien het met elkaar zitten de stap te zetten.

Als predikant staat ds. Den Hertog voor ogen de boodschap van de rechtvaardiging uit het geloof dichtbij te brengen in pastoraat, preken en catechisatie. ‘Dus: luisteren naar de Bijbel en luisteren naar mensen en die twee dan met elkaar in gesprek brengen.’

Op dit moment is Niels nog secretaris van het deputaatschap Zending  en lid van de redactie van De Wekker. Het is de bedoeling dat aan beide aan het vóór het nieuwe kalenderjaar een einde komt. Verder zit hij in de redactie van Kontekstueel, tijdschrift voor gereformeerd belijden nú, waarvoor hij graag reclame voor maakt. Wie het blad niet kent, kan gerust een proefnummer aanvragen (de moeite waard, CdJ).

In zijn vrije tijd leest Niels graag een mooi boek (graag een boek over theologie of geschiedenis, of – nog mooier – een combinatie van die twee). Verder luistert hij graag naar muziek: Buxtehude, Bach en goede pop. Muziek maken doet hij ook, nl. op de gitaar.

We heten ds. en mevrouw, Niels en Anneke, den Hertog met hun kinderen van harte welkom in de classis Apeldoorn en wensen hun een gezegende tijd in Nijmegen toe.

C. de Jong