Seksuele Intimidatie / Agressie / Geweld

Voorbereid zijn op een ramp, kan dat? Er zijn van die situaties waarvan je hoopt en bid dat ze jou nooit zullen overkomen, maar het kan wel! Een voorbeeld daarvan is seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Het gaat daarbij specifiek over dat iemand zijn kerkelijke positie (ambtsdrager of andere functionaris) misbruikt in de (seksuele) relatie met een gemeentelid. Vanuit en misschien wel met gebruikmaking van de ambtelijke positie wordt een grens overschreden. Dat kan bewust of onbewust. Het kan ook ineens of, meestal, geleidelijk.

Onze kerken (CGK en GKv) werken al jaren samen, ook met de NGK, in het meldpunt SMKR. Een deskundig en professioneel loket waar je met je vragen terecht kunt. Waar je hulp kunt krijgen. Meer informatie kun je vinden op www.meldpuntmisbruik.nl. In de hal van de kerk liggen folders. Om kennis van te nemen.

De kerkenraad heeft besloten dat wij het protocol van het Meldpunt overnemen. Daarin staat precies hoe te handelen als zich een dergelijke situatie voordoet. Ook dat protocol is op de website te vinden. (of download direct)

Ook is besloten een plaatselijke vertrouwenspersoon aan te stellen. Dat is Ellen Hagen-de Kroon. Zij is beschikbaar voor advies, een luisterend oor. Zij kan helpen in het contact met het meldpunt, als je daar behoefte aan hebt. In concrete situaties treedt de vertrouwenspersoon uiteraard niet op, daar zijn anderen voor en dat ligt allemaal in het protocol vast.

Contactgegevens vertrouwenspersoon CGKV Nijmegen:

  • Ellen Hagen-de Kroon
  • vertrouwenspersoon@cgkv-nijmegen.nl

Overige contactgegevens vind u in de gemeentegids of op het prikbord in de Boskapel.

 

Het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties

Voor advies kunt u terecht op de website www.meldpuntmisbruik.nl, mailen met

veiligjeugdwerk@meldpuntmisbruik.nl of bellen met het nummer 06 2005 44 52.

 

Protocol voor kerken die geconfronteerd worden met misbruik in kerkelijke relaties

In heldere stappen wordt uiteengezet wat er dient te gebeuren als er een vermoeden of beschuldiging is van seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Dit protocol is te downloaden van de website http://www.meldpuntmisbruik.nl/protocol

De volgende organisaties bieden steun op maat:

CGJO http://www.cgjo.nl
LCJ http://www.lcj.nl
Stichting NGJ http://www.ngkjeugdwerk.nl
Praktijk Centrum GKv http://www.praktijkcentrum.org
ttp://www.ingesprekoversex.nl
Stichting Chris http://www.chris.nl

e