3 december is de eerste adventszondag. Alle adventszondagen hebben een naam, waarin iets weergegeven wordt van de verwachting op de komst van de Messias. De bijpassende teksten sluiten hierop aan. In de adventstijd steken we iedere adventszondag en kerstmorgen, een kaars aan.

Bij het aansteken van de kaarsen willen we vormgeven aan het thema van het eerste gedeelte van het gemeenteproject: pastoraat. In de gemeente zijn verschillende relaties waarbinnen pastoraat zichtbaar wordt.

In iedere donderdagmail tijdens advent, zal aangegeven worden wat er gelezen wordt, evenals wie het voorlezen en kaars aansteken zal uitvoeren, en welke pastorale relatie daarin zichtbaar wordt.

Op 1e kerstdag zal dan ds. Den Hertog als predikant van de gemeente de grote paaskaars aansteken, en zullen we als gemeente een bijpassend lied zingen.

Gods zegen in de komende adventsperiode!

 

1e Adventszondag: Levavi  

Ps 25: 1-4

 

Ad te levavi animam meam,

Deus meus, in te confido, non erubescam.

Neque irrideant me inimici mei,

etenim universi qui te exspectant non confundentur.

Vias tuas, Domine, demonstra mihi:

et semitas tuas edoce me.

Tot U heb ik mijn ziel opgeheven;

mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden.

Laten mijn vijanden mij niet bespotten,

want al wie U verwacht, zal niet worden teleurgesteld.

Wijs mij, Heer Uw wegen en leer mij Uw paden kennen.

 

2e Adventszondag: Populus Sion  

Jesaja 30: 19,30; Ps 80:2

 

Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes:

et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae,

in laetitia cordis vestri.

Qui regis Israel, intende: qui deducis velut ovem Ioseph.

Volk van Sion, ziet! De heer zal komen om alle naties te redden:

en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen, tot vreugde uwer harten.

O, herder van Israël, verhoor ons, Gij die Jozef leidt gelijk een kudde

 

3e Adventszondag: Gaudete  

Fillipenzen 4: 4-6

 

Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete.

Modestia vestra nota sit omnibus hominibus:

Dominus enim prope est.

Nihil solliciti sitis: sed in omni oratione petitiones vestrae innotescant apud Deum.

Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal het, verheugt u!

Dat uw bescheidenheid aan alle mensen bekend worde, want de Heer is nabij.

Weest om niets bekommerd, maar laat al uw verlangens aan God kennen door het gebed.

 

 

4e adventszondag: Rorate

 

Jesaja 45:8
Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum: aperiatur terra, et germinet Salvatorem. Dauwt, hemelen, van boven gij wolken, beregene de rechtvaardige: Opdat de aarde zich zal openen en de Heiland eruit zal ontspruiten.