1 januari begonnen we gezamenlijk het nieuwe jaar met een dienst met als thema: Psalm 5:4

 In de morgen, HEER, hoort u mijn stem

in de morgen wend ik mij tot U en wacht.

                                                          Psalm 5:4 

We mogen, net als elke dag, ook het nieuwe jaar verwachtingsvol ingaan door uit te zien naar Hem!