De Bijbel

De Bijbel is het Woord van God.De Bijbel Wij geloven dat de boeken van de Bijbel, die door mensen geschreven zijn, door God zelf geïnspireerd zijn. Dat is overigens niet iets wat de gelovigen zelf hebben bedacht, maar iets wat de bijbel zelf aangeeft in verschillende gedeelten.
2 Timoteüs 3:16 “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd…”

De Bijbel is door minstens veertig verschillende schrijvers geschreven met verschillende beroepen en onder verschillende omstandigheden. Onder de schrijvers waren leiders (Mozes), koningen (David, Salomo), schaapherders (Amos), vissers (Petrus) en een dokter (Lucas). De een schreef in de woestijn, de volgende in een paleis en weer anderen in de gevangenis of op reis. Dit alles in een tijdsperiode van zo’n 1.500 jaar.

De Bijbel doet de mensen waarover geschreven wordt niet mooier voor dan ze zijn. Zelfs de eigen schrijvers en de helden uit de Bijbel zijn mensen die beschreven worden met zowel hun goede als hun slechte kanten.

De Bijbel is het Woord van God. Je kunt hierin lezen wie God is en wat Zijn plan is met deze wereld. Maar ook wat Hij wil met jouw leven. Het staat vol met vragen en antwoorden en situaties die van toepassing zijn op jezelf. Je leert een relatie met Hem op te bouwen en die te onderhouden. De Bijbel laat je zien waarom Jezus zo belangrijk is, ook in jouw leven!