Geloven in de kerk en in de stad

Als kerkgemeenschap willen we meer leren over Jezus en meer te weten komen over Gods bijzondere liefde voor mensen. Op zondag doen we dat door samen te komen in de kerkdiensten. Doordeweeks komen gemeenteleden in kleinere groepjes bij elkaar tijdens wijkbijeenkomsten en Bijbelstudies om met elkaar mee te leven en elkaar te ondersteunen in geloof. Is de kerk daarom een plek waar alleen een select gezelschap welkom is? Helemaal niet! Daarom nodigen we u ook graag uit om een keer langs te komen, kennis te maken en een dienst bij te wonen. Benieuwd hoe zo’n dienst in zijn werk gaat? Kijk dan eens onder het kopje kerkdienst.

Wij willen heel graag met onze talenten vanuit Jezus ruimhartige liefde bijdragen aan de Nijmeegse samenleving. We organiseren verschillende activiteiten voor de stad en geloven dat deze activiteiten voor veel mensen waardevol zouden kunnen zijn! Uit eigen initiatief van gemeenteleden is in Lindenholt in 2014 een maandelijkse buurtmaaltijd ontstaan ‘eat and meet’, waarin in een interkerkelijke samenwerking voor zo’n 60 wat eenzamere buurtgenoten een maaltijd wordt geserveerd. We organiseren een Alphacursus, waarin vrijblijvend op een laagdrempelige manier kan worden kennisgemaakt met het christelijk geloof. Ook geven we een ‘Marriage course’ waarin een aantal avonden wordt nagedacht over wat echt belangrijk is in uw relatie. Voor senioren organiseren we maandelijks een koffieochtend.

Specifiek willen we graag zichtbaar zijn in de wijk rond ons kerkgebouw. Een bekend voorbeeld is de ‘Kerstlichtjestocht in het Augustijnenbos’ waarin op een beeldende manier met inzet van veel vrijwilligers het kerstverhaal wordt uitgebeeld. Hierin werken we samen met onze buren van zorgorganisatie Driestroom. Daarnaast is ons kerkgebouw een stip-locatie voor de wijk Hees en Heseveld met een inloopuur voor wijkbewoners en biedt het overlegruimte voor tal van Nijmeegse organisaties. Op Open monumentendag stellen we ons gebouw open voor alle belangstellenden. In 2015 hebben we een buurt braderie ‘Rondje om de Boskapel’ georganiseerd met een rommelmarkt en verschillende workshops. Ook willen we in de zomer een ‘Athletes in Action’ project organiseren waarin we een week lang gratis sport- en spelactiviteiten aanbieden voor de jongeren in de wijk.

Meer weten van de CGKV- de Boskapel? Kom eens langs tijdens eens van onze activiteiten of neem vrijblijvend contact met ons op.