Hoe ziet een kerkdienst eruit en wat gebeurt daar?

 • De dominee wordt geïntroduceerd door een lid van de kerkraad.
 • We beginnen met een stil gebed. In dit gebed mag je bidden voor persoonlijke omstandigheden, voor een goede kerkdienst, of voor iets waar je blij mee bent of het juist moeilijk mee hebt.
 • Votum en groet: omdat we geloven dat God bij ons is en de kerkdienst goed wil maken spreekt de predikant het votum uit. Een zin waarin duidelijk wordt we geloven dat God ons zal helpen. De groet is gericht aan de mensen in de kerk, hierin wordt iedereen vrede toegewenst. Wij geloven dat God die vrede geeft.
 • We zingen een lied. Het lied dat we zingen kan een psalm zijn, maar ook een ander lied. Op de beamer wordt de tekst geprojecteerd. Het zingen wordt begeleid met een orgel, maar soms ook met een piano of een complete band.
 • We gaan bidden. De dominee spreekt een gebed uit. Hierin vraagt hij of God ons wil helpen. Om ons goed te kunnen concentreren doen we hierbij onze ogen dicht en vouwen we onze handen. Als de dominee “amen” heeft gezegd gaan we verder naar het volgende punt van de dienst.
 • Er wordt uit de bijbel gelezen. De dominee heeft een stukje uit de bijbel uitgekozen waar de preek over gaat. Vaak heeft de dominee twee stukjes tekst uit verschillende hoofdstukken van de bijbel uitgezocht.
 • Tussen het lezen uit de bijbel door wordt vaak gezongen. De dominee zal dit aangeven en de teksten verschijnen weer op de beamer.
 • De dominee houdt de preek. In de preek legt de dominee uit wat er precies bedoeld is met de tekst die er is gelezen. Er wordt een verbinding gelegd met ons dagelijks leven zodat we kunnen leren hoe we goed met onszelf, andere mensen en de natuur om kunnen gaan zoals God dat heeft bedoeld. Dit is nodig omdat mensen (ook christenen!) vaak erg egoïstisch kunnen zijn en niet denken aan wat goed is voor andere mensen. We leren uit de preek dat Jezus ons wil helpen en dat hij er voor heeft gezorgd dat mensen weer bij God kunnen komen.
 • We zijn blij dat we het zo goed hebben (in Nederland) en daarom gaan we danken. Natuurlijk zijn er nog steeds moeilijke dingen in het leven (vast ook in dat van u) dus tijdens het danken wordt hier meestal ook aandacht aan besteed. Daarom wordt danken vaak ook een dankgebed genoemd, een combinatie van bidden en bedanken.
 • De collecte. Tijdens de collecte gaan er zakken door de rijen hierin kan je geld kan stoppen. Dit geld wordt door de kerkraad aan een goed doel gegeven of aan mensen waarvan bekend is dat ze financiële moeiten hebben. We geloven dat je mensen om je heen moet helpen en de collecte is een voorbeeld van hoe we dat proberen te doen.
 • Voordat de dienst is afgelopen zingen we nog een laatste lied. Dat staat natuurlijk weer op de beamer.
 • De zegen: We geloven dat God om ons geeft. Dit komt tot uitdrukking in de zegen die de dominee uitspreekt. Hij spreekt uit dat God ons beloofd heeft om ook in de komende week voor ons te zorgen.