Houvast voor 2019:

Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.