Ook dit seizoen hebben we in onze kerk weer een Gemeenteproject. We willen  met elkaar, onder het motto Met hart en handen, aan de slag met: hoe kunnen we een pastorale en diaconale gemeente zijn. We willen hiermee elkaar als gemeente versterken in het omzien naar elkaar en naar anderen.
Het project wordt verdeeld over 2 perioden:

  • Themazondagen blok 1 pastoraat: 5, 12 en 19 november 2017
  • Themazondagen blok 2 diaconaat: 20 en 27 mei en 10 juni 2018

De opzet is vergelijkbaar met eerdere projecten: met themadiensten, leesrooster, materiaal voor in de kring, jeugdwerk etc.

Hierbij zullen we samen lezen en doorpraten; veel woorden gebruiken. Maar soms kunnen beelden meer tot ons hart spreken dan woorden.  Graag zouden we daarom ook op een creatieve of beeldende manier bezig zijn met dit jaarthema!

Daarom wordt er een Gemeente-Expositie ten tijde van het gemeenteproject georganiseerd.

Hierbij hopen we dat gemeenteleden willen bijdragen door middel van een creatief/beeldend werk, onder het thema ‘met hart en handen’.

Het jaarthema is ‘Met hart en handen gemeente-zijn’. Waarbij ‘hart’ de focus legt op Pastoraat en ‘handen’ op Diaconaat.

Dit thema mag naar eigen inzicht ingevuld worden bij het maken van het werk.

Het is de bedoeling dat de werken te zien zijn van 5 tot en met 19 november, in de kerk.

Ook als men tijdens het project  (persoonlijk of als wijk) inspiratie heeft opgedaan,  dan wordt het bijgevoegd, zodat de expositie verder groeit tijdens het project.

Deze expositie is voor jong en oud!

Aanmelden of vragen: mail naar TGO@cgkv-nijmegen.nl