Lotgenotencontact voor slachtoffers van (seksueel) misbruik

 

Als je slachtoffer bent van seksueel misbruik of ander misbruik, zoals huiselijk geweld, blijf je daar vaak lang in je eentje mee doorlopen. Het duurt lang voor je de drempel naar de (officiële) hulpverlening over durft. Je vindt het moeilijk om je verhaal te doen. Angst houdt je soms jaren gevangen.

Lotgenotencontact kan de pijnlijke stilte om je heen en de eenzaamheid die je ervaart doorbreken. Helend Delen biedt je de mogelijkheid om je ervaringen te delen met andere mensen die ook slachtoffer zijn geworden van misbruik. In de groep bieden we je een veilige omgeving, je kunt je verhaal (leren) doen, je ervaringen delen en onderwerpen bespreken die voor jou belangrijk zijn. Je ontvangt steun en bemoediging van anderen.

Samen met jou willen we een begin maken met het moeilijke proces van helen en genezing. Samen willen we proberen het leven weer zin te geven. Wij geloven dat dat kan.

Hoe doen we het? Het lotgenotencontact vindt plaats onder deskundige begeleiding.   In het dagelijks leven is zij werkzaam als psycholoog. Zij zal de gespreksgroep leiden. Het is goed om vooraf duidelijk te stellen dat het lotgenotencontact géén hulpverlening is. Hulp van een psycholoog of psychiater blijft nodig. Zoek die op tijd.

Het lotgenotencontact is eens per 4 weken en de bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in de avonduren, de locatie wordt in onderling overleg bepaald. De groep start ook bij een enkele aanmelding. Want er moet een plek zijn waar jij je verhaal kunt doen.
Dat geldt ook voor de kosten. We vragen een kleine vergoeding van € 5,– per avond. Maar de kosten mogen nooit een belemmering zijn om deel te nemen. Heb je het niet, ook goed.

Initiatief

In Nijmegen is tot nu toe geen lotgenotengroep. Dat kan niet, vinden wij.

Wie wij zijn?

Helend Delen is een initiatief van de Werkgroep Geloof en (seksueel) Geweld in de CGKV Nijmegen. Wij geloven dat wij om ons heen iets mogen laten zien van de liefde van God. Daar willen we met Helend Delen concreet vorm aan geven. Het lotgenotencontact heeft níet als doel om je ‘de kerk in te krijgen’. Maar we schamen ons niet voor ons geloof in God en in de liefde van Jezus Christus.

Wil je meer informatie? Dat kan. Je kunt een email sturen naar info@helenddelen.nl. Alleen de gespreksleidster krijgt deze mail. Je mag ook bellen met  onze contactpersoon en ervaringsdeskundige. Haar telefoonnummer: 06-47557308. Zij luistert graag naar je verhaal en helpt je verder.