HULPVERLENINGSZONDAG 2019, VENEZUELA EN HESEVELD

Na de watersnoodramp van 1953 is de hulpverleningszondag in het leven geroepen, om op een speciale zondag in het jaar preek, voorbede en collecte in het teken te laten staan van hulp aan de naaste in nood. De hulpverleningszondag valt altijd op de eerste zondag van februari. Ik breng je Hoop, dat is het thema van de hulpverleningszondag van 3 februari. Een zondag waarop in onze kerken speciale aandacht is voor de naaste in nood. Wij mogen namens God hoop brengen, aan mensen dichtbij en ver weg.

Ver weg is dat doel Venezuela, help mee en ondersteun de lokale kerken in Venezuela, die stand houden en hoop brengen in onder moeilijke omstandigheden. Veel Venezolanen ontvluchten hun land en vertrekken met tienduizenden naar buurlanden, op de vlucht voor honger en ellende. De lokale kerk houdt stand en deelt het evangelie, in woord én daad. Door elkaar ’s zondags op te zoeken en elkaar te bemoedigen met Gods woord. Maar tegelijk door bijvoorbeeld voedsel en medicijnen uit te delen in de buurt. En zo hoop te brengen! Meer informatie is te vinden op www.verrenaasten.nl/hulpverleningszondag en machtigingskaarten voor een financiële bijdrage zijn te vinden onder het prikbord voor de ingang naar zaal 5.

HESEVELD

Dichterbij huis heeft de diaconie heeft de afgelopen maanden nagedacht over de ambitie van de CGKV in de wijk Heseveld. Om dit meer concreet te maken hebben we de volgende doelstelling geformuleerd: De CGKV wil meer betekenisvolle ontmoeting faciliteren en creëert meer netwerk tussen bewoners van Heseveld. Hiermee bedoelen wij dat mensen zich gezien en gekend weten en relaties met elkaar aangaan.

Dit doen we allereerst door aan te sluiten bij wat er al in de buurt speelt en wat onze gemeenschap goed kan. Daar is uitgekomen om de eet-activiteiten van Bij Bosshardt te ondersteunen en/of uit te bouwen. Een maaltijd delen is de gelegenheid om de doelstelling die we ons gesteld hebben te bereiken!

Wij doen dit omdat we er van overtuigd zijn dat de inwoners van Heseveld dit nodig hebben. Er is een clustering van kwetsbare bewoners die niet terug kunnen vallen op netwerken die ze hard nodig hebben. Inwoners hebben het

zichtbaar moeilijk om goed met elkaar samen te leven. Er wordt minder vrijwillige hulp gegeven en minder hulp ontvangen. Daarnaast doen wij dit omdat wij als christelijke gemeenschap hiermee de stad en de mensen uit Heseveld dienen.

Het is een praktische vertaling van je naaste liefhebben zoals jezelf. In de dienst op hulpverleningszondag zal dit verder uitgelegd worden.

Doe je mee?