Beste broeders en zusters,

Met Johannes op weg naar Pasen

Met dit thema willen we als TGO in de 40-dagentijd van 2017 via een gemeenteproject stilstaan bij het lijden, sterven en opstaan van onze Heer. Zoals al eerder gemeld is het deze keer een project met beperkte omvang.

Bijgevoegd zijn twee documentjes:
1.Programma en Leesrooster In het programma is te lezen wat er de komende weken gaat gebeuren. Met het leesrooster dat door 4 gemeenteleden is geschreven lezen we gedurende de lijdenstijd het hele Johannesevangelie. Het rooster sluit aan bij de thema preken die ds. Den Hertog op drie zondagen houdt. Het rooster start op 5 maart.
2.Bijbelstudiemateriaal Door ds. Den Hertog zijn bijbelstudieschetsen geschreven bij de 3 preken. Met vragen, liedsuggesties en een creatieve verwerking is het mooi materiaal geworden voor 3 wijk- of kringavonden.
Via onderstaande links kunt u de betreffende bestanden downloaden:
Bijbelstudies
Programma en Leesrooster

We zullen zorgen dat er ook een aantal gedrukte exemplaren in de kerk liggen voor wie niet printen kan.

Voor vragen of suggesties zijn de leden van de TGO beschikbaar of per mail tgo@cgkv-nijmegen.nl

We zijn benieuwd naar jullie reacties en wensen jullie een gezegende 40-dagen tijd.

Namens de TGO,

Harry Bruggema