God bouwt Zijn kerk; in Hem zijn we wereldwijd verbonden. Op zondag 29 mei kunt u iets van die wereldwijde kerk van dichtbij ervaren, want dan is ds. Ros Infimate uit India bij ons te gast. Hij is voor overleg met India Mission | Verre Naasten in Nederland.

Maak kennis met onze gast
“Ik ben Ros Infimate, geboren en getogen in een christelijk gezin. Mijn vader was dominee. Ik ben getrouwd en ik heb twee zoons, twee dochters en vier kleinkinderen. Tegenwoordig woon in met mijn gezin in Saikot, een plaats in het oosten van India.

Ik begon mijn werk als kerkleider in 1976  bij de Evangelical Assembly Church, gevestigd te Churchandpur Manipur, als coördinator van onderwijs. Daarna was ik vrijwilliger en hielp ik bij het stichten van nieuwe gemeenten.

Toch had ik het verlangen om verder te gaan met mijn theologische training. Mede door de kracht en steun die ik vanuit de kerk kreeg, heb ik dit verlangen om theologie te studeren kunnen vervullen. Ik volgde mijn theologische training en in 1979 begon ik bij de Reformed  Presbyterian Church North East India (RPCNEI)* als coördinator van financiën en educatie. In 1984 werd ik bevestigd als ouderling in de gemeente en in 1998 werd ik dominee. Ik hielp mee met het opzetten van een kindertehuis en tussen 1980-2008 werden daar veel weeskinderen en hulpbehoevende kinderen opgevangen. Dankzij Gods genade zijn veel van deze kinderen heel goed terechtgekomen.

In 2014 werd ik door de synode benoemd als coördinator van de afdeling Missie van RPCNEI en ondersteun ik vandaag de dag het werk dat deze organisatie doet. Ik ben meerdere keren, door familie en vrienden, verleid om een goed betaalde baan voor de overheid aan te nemen, maar dat heb ik afgewezen omdat ik de roep van God verkies. Mijn passie om God te dienen zal niet bekoelen. Jezus is alles wat ik nodig heb: ‘Zijn hand houdt mij stevig vast, mijn Vader regeert over alles en heeft alle kennis.’

Collecte: trainingen evangelisten en kerkleiders wereldwijd.

U krijgt de kans om ds. Ros Infimate te ontmoeten. Een mooi moment om samen te ontdekken hoe God Zijn kerk wereldwijd bouwt. Twee op de drie mensen kent Gods levensreddende boodschap niet! Dat raakt ons! U ook?

Daarom steunen wij vol overtuiging trainingen voor enthousiaste evangelisten, zodat zij het geloof kunnen delen, in woord én daad! De opbrengst van de collecte is deze dienst dan ook bestemd voor evangelistentrainingen wereldwijd. Investeert u mee in het delen van het geloof, wereldwijd? Tijdens de dienst kunt u een  machtigingskaart invullen of uw bijdrage geven tijdens de collecte.
Van harte welkom op zondag 29 mei om 09.30 uur in de kerk om uw verre naaste te ontmoeten!

De Verre Naasten